Dongyue Machinery Group Co.,Ltd
Bởi {0}
logo
Dongyue Machinery Group Co.,Ltd
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Gạch Bê Tông Gạch Làm Máy Móc, Có Ga Bê Tông Khối Thiết Bị, Máy Trộn Bê Tông
Patents awarded (5)Design-based customizationAnnual export US $21,420,000Years in industry(19)